Ensemble Trigon

zondag 6 juni 2021
Koepelkerk Hoorn | 14.00 – 15.00 uur

Koop hier direct uw online toegangskaarten

HELDINNEN VAN DE GEEST | TRIGON ENSEMBLE
Middeleeuwse liederen van en over heldhaftige vrouwen |
Hildegard von Bingen, Beatriz, la Comtessa de Dia, Suster Bertken en anderen

Hildegard von Bingen
Hildegard von Bingen - Filosofie MagazineAls achtjarige werd Hildegard von Bingen (1098-1179), de fysiek zwakke dochter uit een vrome adellijke familie, onder de hoede van de non Jutta geplaatst in het klooster op de Disibodenberg. Na Jutta’s dood, 30 jaar later, leidde Hildegard de groep vrouwen die zich om hen heen verzameld had en bracht hen naar de Rupertsberg in Bingen. Mede door haar wonderlijke visioenen, die door menigeen uit de religieuze wereld van toen al werden erkend als afkomstig van God, genoot zij een grote bekendheid in heel Europa. Velen kwamen bij haar of schreven haar brieven waarin zij vroegen om raad op spiritueel of op persoonlijk vlak. Zij reisde zelf ook veel en onderhield contacten met keizers, bisschoppen en pausen. Er zijn zo’n tachtig muzikale composities van haar hand overgeleverd. Het mystieke karakter ervan spreekt in onze tijd velen aan.

  • Deus enim rorem, antifoon voor St. Ursula en de 11.000 maagden (ms. Dendermonde)
  • O quam mirabilis est, antifoon voor de Schepper (Riesencodex)
  • O ignis spiritus, sequentia voor de Heilige Geest (ms. Dendermonde)

Beatriz, Comtessa de Dia
Beatriz de Dia - Alemannische Wikipediawas een trobairitz, een vrouwelijke trobador. In de overgeleverde documenten is ze alleen bekend als de Comtessa de Dia, maar ze was het meest waarschijnlijk de dochter van graaf Isoard II van Dia (een stad ten noordoosten van Montélimar in Zuid-Frankrijk). Volgens haar Vida (levensbeschrijving) was ze getrouwd met Willem van Poitiers, maar was ze verliefd op en zong over Raimbaut d’Orange (1146-1173). Of was het diens neef of grote neef met dezelfde naam?

  • Ab joi et ab joven m’apais, op een melodie van de trobador Bernart de Ventadorn (1130-1200), die waarschijnlijk ook tot haar kringen behoorde.
  • A chantar m’er, Het enige lied van een trobairitz dat met muziek is overgeleverd.

Marie d’Oignies:
de verering van een Brabantse begijn uit de 12e eeuw
Maria van Oignies - WikipediaMarie werd geboren in Nivelles in 1177. Ze trouwde met Johannes; zij bleven echter kuis met elkaar. Samen gingen ze voor lepralijders zorgen. Door dit goede werk werd Marie heel bekend, maar ze had behoefte aan devote eenzaamheid en liet zich inkluizen bij een Augustijnenklooster in Oignies. Om haar heen ontstond een gemeenschap van devote vrouwen, later het begijnhof van Oignies. Jacobus de Vitry was haar biechtbroeder en zij raakten bevriend; hij schreef later na haar dood in 1213 haar Vita.
Ensemble Trigon zingt gregoriaanse gezangen uit het officie voor Marie d’Oignies, met name die teksten bevatten uit haar Vita. Het officie is in de vroege 13e eeuw, dus kort na Marie’s overlijden, geschreven en is in de Cisterciënser abdij van Villers bewaard gebleven. De ruïnes van deze abdij vlakbij Brussel zijn nog te bezoeken.

Gezangen uit het gregoriaans Officie, Villers, begin 13de eeuw

Suster Bertken, kluizenares te Utrecht, 15de eeuw
17. Suster Bertken - City of LiteratureDe Utrechtse mystica Suster Bertken (1427-1514) liet al op jonge leeftijd haar rijke ouderlijk huis achter en ging het klooster in. Op haar dertigste liet ze zich inmetselen als
recluse of kluizenares achter het koor van de Utrechtse Buurkerk. In een cel van nog geen 20 vierkante meter schreef ze enkele van de bekendste religieuze liederen uit de middeleeuwen, waaronder Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaan. Langs de ene kant had ze zicht op het altaar van de kerk en langs de andere kant werd haar voedsel en drank toegeschoven. Enkele uren per dag sprak ze langs diezelfde kant met bezoekers die bij haar langskwamen voor raad en bijstand.

  • O Jhesus bant à 3 en à 1 (ms. Koning en ms. Berlijn 190)
  • Die werelt hielt mi in hair gewout (ms. Berlijn 190)

© Margot Kalse

Trigon Ensemble

Margot Kalse, altmezzo en leiding
Esther Kronenburg, sopraan
Maria van Oosterhout, sopraan

foto Wouter Keuris

Koop hier uw online toegangskaarten

Naar boven >
Festival 2021 >
Home >